ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักงานคณบดี (ชั้น2) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

พิกัด GPS : 14.989395, 102.120053

โทรศัพท์ : 0-4423-3073  เบอร์ภายใน 3103
โทรสาร : 0-4423-3074
เว็บไซต์คณะ : www.ea.rmuti.ac.th
เว็บไซต์แผนกงาน : http://pi.ea-rmuti.net/

อีเมล์คณะ : eafaculty.isan@hotmail.com
อีเมล์แผนกงาน : plan.qa.ea@gmail.com