7ส.

ข้อเสนอแนะการตรวจประุเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 new

สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 new

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 new

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายกิจกรรม 7ส  update

เมทริกซ์ตารางประเภทการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  new

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มทร.อีสาน new

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561 new

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  new

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2561 new

ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

สรุปคะแนนการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

สรุปคะแนนการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 update

คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 update

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

ตารางการทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องสุขา คลิก

มาตรการคัดแยกขยะ คลิก

มาตรการประหยัดกระดาษ คลิก

checklist สำหรับการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดกระดาษ คลิก

มาตรการประหยัดพลังงานแสงสว่าง คลิก

มาตรการประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ คลิก

มาตรการประหยัดพลังงานเครื่องพิมพ์ คลิก

มาตรการประหยัดพลังงานเครื่องถ่ายเอกสาร คลิก

มาตรการประหยัดพลังงานคอมพิวเตอร์ คลิก

ป้ายสติ๊กเกอร์ “วิศวฯ ร่วมใจ ประหยัดพลังงาน ปิดแอร์ ปิดไฟ หลังเลิกใช้งาน” update

ป้ายสติ๊กเกอร์ เย็นสบายแบบพอดี ตั้งแอร์ที่ 25 องศา update

ป้าย กรุณาปิดไฟหลังเลิกใช้ทุกครั้ง update

ป้าย ปลดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้  update

ตัวเลขติดสันแฟ้ม update

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องกำหนดการตรวจประเมินกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 update

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม 7ส   ประจำปีการศึกษา 2560 update

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 update

สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2559 update

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรม 7ส  update

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม 7ส  update

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายกิจกรรม 7ส คลิก

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คลิก

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7ส  มทร.อีสาน คลิก

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องกำหนดการตรวจประเมินกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก

สรุปคะแนนตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2558 คลิก

สรุปคะแนนตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/2558 คลิก

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน  คลิก

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส มทร.อีสาน  ประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558   คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายกิจกรรม 5ส คลิก

สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส สำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (ก่อนรับการตรวจจริง) คลิก

รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558   คลิก

ตารางกลุ่มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558   คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558  คลิก

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>